Điều khoản sử dụng

Nếu bạn truy cập và sử dụng dịch vụ từ Sheclassic, vui lòng đọc kỹ và tuân thủ những điều khoản sử dụng sau đây:

Về quyền sở hữu thông tin

Tấc cả các nội dung trên website này đều thuộc quyền sở hữu của Sheclassic.com. Bạn không được phép sao chép, sả đổi, xuất bản và truyền tải công khai các nội dung trên website mà không được sự đồng ý của Sheclassic. Mọi hành động sử dụng dịch vụ của Sheclassic với mục đích thương mại đều bị nghiêm cấm.

Về quyền truy cập website

Khi bạn đăng ký với Sheclassic.com, bạn phải có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu, thông tin cá nhân của bạn, không cung cấp cho bất kỳ ai để đảm bảo an toàn. Bạn cần thông báo ngay cho Sheclassic khi nhận thấy có bất kỳ dấu hiện xâm phạm trái phép tài khoản cá nhân nào.

Sheclassic có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tài khoản, mật khẩu hoặc đặc điểm nhận dạng, được lựa chọn bở bạn hoặc cung câp bởi Sheclassic, bất cứ lúc nào theo quết định của chúng tôi mà không cần phải thông báo lý do vô hiệu hóa đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin trên trang web này đều mang tính chất tham khảo, không thể thay thế cho việc thăm khám, điều trị bởi bác sĩ hay chuyên gia trong lĩnh vực da liễu và sức khỏe.

Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin trên trang web.

Nội dung được nhúng từ website khác

Các bài viết trên Sheclassic.com có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.) từ trang web khác. Nhũng nội dung được nhúng này hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách hàng truy cập vào trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.